Skip to main content

Synonyma

aindriye dhiyaḥ
jejichž mysl je pohroužena v myšlenkách na lepší smyslový požitek — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.22

Filter by hierarchy