Skip to main content

Synonyma

agniḥ
oheň — Bg. 4.37, Bg. 6.1, Bg. 8.24, Bg. 9.16, Bg. 11.39, Bg. 18.48, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.18, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.29, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.42, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.15.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.57, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.42, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.4, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.48, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.54, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.35, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.26, Śrīmad-bhāgavatam 9.5.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.30-31, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.4.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.33-35, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.47, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.42, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.36, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.46, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.20-21, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.139
oheň. — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.13
bůh ohně — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.41, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.21
Agni — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 5.23.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.10-11, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.34
polobůh ohně — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.18
obětní oheň — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.24-26
Pán Agni — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.26
posvátný oheň — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.20-21
bůh ohnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.88.18-19
obĕtního ohnĕ vānaprasthyŚrīmad-bhāgavatam 11.18.12
požár — Śrīmad-bhāgavatam 11.30.24
jñāna-agniḥ
oheň poznání — Bg. 4.37
manda-agniḥ
činnost jater se snížila — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.22
huta-agniḥ
obětováním do ohně — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.31
dahra-agniḥ
trávicí oheň — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.36
apradīpta-agniḥ
s poruchou trávení — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.15
dāva-agniḥ
jako lesní požár — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.50
požár — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.21
ekaḥ agniḥ
pouze jeden druh ohně — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.48
saṁvarta- agniḥ
oheň zvaný saṁvartaŚrīmad-bhāgavatam 8.15.26
agniḥ ca
a oheň — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.9
agniḥ iva
jako oheň — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.27-28
vāyu-agniḥ
vzduch a oheň — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.29