Skip to main content

Synonyma

adhyātma
s úplným poznáním Nejvyššího Já — Bg. 3.30
duchovní — Bg. 11.1, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.83, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.85
týkající se vlastního já — Bg. 13.8-12
s duchovním poznáním — Bg. 15.5
transcendentální — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.7
týkající se transcendentálního poznání — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.49-50
mysli druhých — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.28
duchovní věda — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.3
jelikož byl vysoce pokročilý v duchovním vědomí — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.16
o duši — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.47
Absolutní Pravdu — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.48
adhyātma-vidyā
duchovní poznání — Bg. 10.32
adhyātma-padaviḥ
cesta filozofické spekulace — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.42
adhyātma-yogena
prostřednictvím bhakti-yogyŚrīmad-bhāgavatam 4.22.53
studiem zjevených písem — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.10-13
adhyātma-rataḥ
usiluje o seberealizaci — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.27
adhyātma-yoga
z mystických pokynů pro seberealizaci — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.3
adhyātma-kovidaḥ
plně obeznámený s duchovním poznáním — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.6
adhyātma-saṁsthitaḥ
v duchovním těle. — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.11
adhyātma-cakṣuṣā
transcendentálníma očima. — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.21
adhyātma-dīpaḥ
světlo všeho transcendentálního poznání (kdo zná Tebe, zná všechno: yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati). — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.24
adhyātma-vidaḥ
kteří realizovali duchovní poznání — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.4
adhyātma-vit
znalec rozdílu mezi duší a hmotou — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.21
adhyātma-yoge
v rámci yogového systému určeného k realizaci skutečné osobní totožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.11