Skip to main content

Synonyma

adhokṣaja-īśasya
který přijal Adhokṣaju jako Pána svého uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.10
adhokṣaja
Transcendence — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.19
Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.25
Nejvyšší Osobností Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.1
ó Transcendence — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.15
s Nejvyšším Pánem, který je mimo dosah materialistické mysli či experimentálního poznání — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.37
Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.32
ó transcendentální Pane — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.27.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.5
transcendentálnímu Pánu, jenž je mimo dosah obyčejných smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.13
ó Ty, který existuješ mimo dosah hmotných smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.25
ó transcendentální Pane, jehož nelze spatřit hmotnými smysly — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.26
Adhokṣaja — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.204, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.205
Pán Adhokṣaja — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.236
adhokṣaja-dhiyā
přestože bylo Gargamuniho možné vnímat smysly, Nanda Mahārāja ho choval ve velké úctě — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.2
adhokṣaja-cetasaḥ
ti, jejichž mysl je pohroužená v Nejvyšším Pánu. — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.15