Skip to main content

Synonyma

bhakti adhikārī
pravý oddaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.146
adhikārī
ten, kdo je způsobilý pro — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.38
vhodný uchazeč — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.42
máš právo — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.174
autorita. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.41
zodpovědný úředník — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.62
vládce. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.171
způsobilý — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.66
velmi úctyhodný člověk — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.187
úředník — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.17
baḍa adhikārī
velmi pokročilý v oddané službě. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.16
mantra-adhikārī
kvalifikace pro zasvěcení do mantry — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.331
āmi nahi adhikārī
nejsem ta správná osoba. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.82
bhakti-adhikārī
způsobilý pro transcendentální láskyplnou službu Pánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.64
uttama-adhikārī
nejvyšší oddaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.65
madhyama-adhikārī
oddaný druhé třídy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.67
jñāna-adhikārī
pokročilí v duchovním poznání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.335
para-vyoma-adhikārī
vládnoucí Božstvo planet Vaikuṇṭhy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.115
rāja-adhikārī
vládní úředník — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.156
yavana adhikārī
muslimský vládce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.172
likhana-adhikārī
pověřený prací písaře. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.42

Filter by hierarchy