Skip to main content

Synonyma

adhīneṣu
pod vládou — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.23
tat-adhīneṣu
tĕm, kdo se zcela oddali rozvoji vĕdomí Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.46
těm, kdo se plně oddali rozvoji vědomí Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.73