Skip to main content

Synonyma

adṛṣṭvā
neviděli jste — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.6-8
aniž by viděla — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.11
když nevidí — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.12
nenacházející — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.41
když neviděl v lese — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.16
když neviděl — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.17
nevidící — Śrīmad-bhāgavatam 10.56.33

Filter by hierarchy