Skip to main content

Synonyma

acakṣāṇaḥ
neviděl — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.35
když hledal — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.24-25
nevidící — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.7
když nevidĕl — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.43-44

Filter by hierarchy