Skip to main content

Synonyma

abhijñāḥ
ti, kdo jsou učení — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.14
učenci — Śrīmad-bhāgavatam 10.26.17
tat prabhāva-abhijñāḥ
kteří dobře vědí o vlivu řeky Gangy — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.3