Skip to main content

Synonyma

aṣṭa-aṅgam
skládající se z osmi částí — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.37
dvi-aṣṭa
dvakrát osm — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.37
šestnáct — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.26
aṣṭa-ādhipatyam
vládnout osmi druhy dokonalostí — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.22
aṣṭa
osmi — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.9, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.19-20
osm — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.40, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.53-55, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.1-6, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.54-56, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.167, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.196, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.94
Jenž vlastní osm — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.12
osm tisíc — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.10-11
krát osm — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.16-17
aṣṭa-loka-pa
vládnoucích božstev osmi nebeských planet — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.39
aṣṭa-bhogaiḥ
osmi dokonalostmi. — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.45
aṣṭa-vidhaḥ
osm druhů — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.28-29
aṣṭa-viṭapaḥ
osm větví (pět hrubohmotných prvků-země, voda, oheň, vzduch a éter-a také mysl, inteligence a ego) — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.27
aṣṭa-mahā-bhujaḥ
měl osm mocných paží — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.35-39
aṣṭa-saptati
sedmdesát osm — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.24-26
aṣṭa-catvāriṁśat
čtyřicet osm — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.3-5
aṣṭa-ṛddhi-yuktām
složený z osmi druhů mystické dokonalosti — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.12
aṣṭa-nemi
tvořené osmidílnou obručí (z osmi vnějších energií Pána: bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ atd.) — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.28
aṣṭa-dhāreṇa
bleskem — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.28
aṣṭa-āyudha
nesoucí osm druhů zbraní — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.54
triṁśat-aṣṭa-uttara-mantra-vargaḥ
v kategorii třiceti osmi důležitých védských manterŚrīmad-bhāgavatam 8.7.29
aṣṭa varṣāṇi
osm území — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.11
aṣṭa nakṣatrāṇi
osm souhvězdí — Śrīmad-bhāgavatam 5.23.6
aṣṭa-śatādhikāni
zvětšených o 800 — Śrīmad-bhāgavatam 5.21.12
aṣṭa-triṁśa
třicet osm — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.3
aṣṭa-patram
s osmi okvĕtními lístky — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.36-42
dvi-aṣṭa-sāhasram
šestnáct tisíc — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.170
aṣṭa-guṇite
osmeré — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.38
aṣṭa-daśa-sāhasram
osmnáct tisíc — Śrīmad-bhāgavatam 12.13.4-9
aṣṭa-māsa
osm měsíců — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.156, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.105, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.119
aṣṭa-varga
osm oddílů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.90
aṣṭa-vidhā
osmi druhů — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.12
aṣṭa-dalam
s osmi okvĕtními lístky — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.25-26
aṣṭa dike
v osmi směrech — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.16
aṣṭa mūla
osm kořenů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.16
aṣṭa bheda
celkem osm druhů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.288
aṣṭa-pañcāśa
je padesát osm — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.294
aṣṭa-mañjarī
osm květů tulasīŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.297
aṣṭa-kauḍira
stojící osm kauḍiŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.304
za osm kauḍiŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.305