Skip to main content

Synonyma

nyasta-daṇḍa-arpita-aṅghraye
jehož lotosové nohy uctívají mudrci, na něž se nevztahuje žádný trest. — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.7
paṅkaja-aṅghraye
Tobě, na Jehož chodidlech jsou znaky lotosového květu (a o Němž se proto říká, že má lotosové nohy). — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.22
Tobĕ, na Jehož chodidlech jsou znaky lotosového kvĕtu (a o Nĕmž se proto říká, že má lotosové nohy). — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.26
aṅghraye
lotosovým nohám — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.2-3