Skip to main content

Synonyma

aśeṣa-aśubha
vše nepříznivé — Śrīmad-bhāgavatam 11.31.24
aśubha
a nepříznivých — Bg. 9.28
a nepříznivého — Bg. 12.17
nepřízeň — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.7
reakce bezbožných činů — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.13
nepříznivost — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.21
aśubha-ātmanaḥ
jejíž mysl je znečištěná hmotou — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.37
aśubha-grahaḥ
nepříznivá planeta — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.14
śubha-aśubha-vivecanaḥ
který rozlišuje mezi tím, co je příznivé a co nepříznivé. — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.7
aśubha-āśaya
naší nepříznivé mentality — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.10
našich nečistých tužeb — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.12
aśubha-āśayāt
od nepříznivého dychtĕní po smyslovém požitku. — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.19
aśubha-āśayam
nečistou mysl. — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.47
śubha-aśubha
příznivé i nepříznivé — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.94
hmotně příznivé a nepříznivé — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.110
sarva-aśubha
vše nepříznivé — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.58
aśubha-dān
(překážky) vytvářející nepříznivé situace — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.40