Skip to main content

Synonyma

aśeṣataḥ
zcela — Bg. 6.24, Bg. 6.39, Bg. 18.11
beze zbytku — Bg. 7.2
bezvýhradně. — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.45
se všemi odvětvími. — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.55
zcela, beze zbytku — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.2
s veškerou úctou. — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.31