Skip to main content

Synonyma

añjat-maṣiṇī
z jehož očí se černé líčidlo slzami rozmazalo po celém obličeji — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.11

Filter by hierarchy