Skip to main content

Synonyma

ṣaṭ-vidha-aiśvarya
šest vznešených atributů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.44
ṣaṭ-aiśvarya
šesti vznešených atributů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.23
šest vznešených vlastností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.96
vlastní šest vznešených atributů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.119
ṣaṭ-aiśvarya-pūrṇa
se šesti vznešenými atributy v plné míře — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.152
oplývající šesti vznešenými atributy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.110
ṣaṭ-aiśvarya-bhāṇḍāra
pokladnice šesti druhů majestátu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.47
ṣaṭ-aiśvarya-pati
pán šesti vznešených atributů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.179
ṣaṭ-aiśvarya-pūrṇa bhagavān
Nejvyšší Osobnost Božství oplývající v plné míře šesti vznešenými atributy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.33
ṣaṭ-aiśvarya-śakti
šest vznešených atributů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.107
ṣaṭ-aiśvaryaiḥ
se všemi šesti vznešenými atributy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.3
se šesti vznešenými atributy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.5
ṣaṭ-aiśvarye
šesti vznešenými vlastnostmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.48
ajita-ṣaṭ-vargaḥ
jež neovládá smysly pro vnímání a mysl — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.52
ṣaṭ-aṅgayā
s šesti různými částmi — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.50
ṣaṭ-aṅghre
ó čmeláku (ty šestinohý) — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.14
ṣaṭ-aṅghri
čmeláků — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.53, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.54
ṣaṭ-aṅghri-vat
jako včela, která snadno přelétá z kvĕtu na kvĕt. — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.23
ṣaṭ-aṅghribhiḥ
včelami — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.14-15
ṣaṭ-bhuja-darśana
možnost vidět Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua se šesti rukama. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.12
ṣaṭ-bhuja
šestirukou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.13
ṣaṭ-darśana
šesti filosofických tezí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.21
ṣaṭ-darśane
v šesti filosofických tezích — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.21
pañca-ṣaṭ-dhā
pět nebo šest let — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.37
dvi-ṣaṭ
dvanáct. — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.7
dvakrát šest a jednu (třináct) — Śrīmad-bhāgavatam 6.6.2
dvi-ṣaṭ-guṇa-yutāt
vykazující dvanáct bráhmanských předností* — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.10
vlastnící dvanáct brāhmaṇských vlastností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.59
který má dvanáct brāhmaṇských vlastností — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.69
který má všech dvanáct brāhmaṇských vlastností — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.26
ṣaṭ-guṇa-īśaḥ
pán šesti smyslů. — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.36
vijita-ṣaṭ-guṇa
zcela ovládající šest špatných vlastností (chtíč, hněv, chamtivost atd.) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.78-80
ṣaṭ-guṇaḥ
šest hmotných vln, totiž hlad, žízeň, nářek, klam, stáří a smrt — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.29-32
jita-ṣaṭ-guṇānām
kteří překonali vliv šesti druhů hmotných utrpení — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.35
ṣaṭ-indriya-vargeṇa
těmito šesti smysly (myslí a pěti poznávacími smysly, jimiž jsou oči, uši, jazyk, nos a kůže) — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.1
ṣaṭ-indriya-nāmānaḥ
kteří se jmenují šest smyslů (mysl a pět poznávacích smyslů) — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.2
jita-ṣaṭ-sapatnaḥ
přemůže šest nepřátel (pět poznávacích smyslů a mysl) — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.15
ṣaṭ-triṁśat-lakṣa-yojana-āyataḥ
3 600 000 yojanů dlouhý — Śrīmad-bhāgavatam 5.21.15
ṣaṭ-māsāḥ
šest měsíců — Bg. 8.24, Bg. 8.25
ṣaṭ-pada
čmeláci — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.14-19