Skip to main content

Synonyma

ṛtvijām madhye
uprostřed všech knězů — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.13
ṛtvijām
kněží — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.52, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.5

Filter by hierarchy