Skip to main content

Synonyma

akhila-ṛddhi-mat
vlastnící bohatství celého vesmíru. — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.8
aṣṭa-ṛddhi-yuktām
složený z osmi druhů mystické dokonalosti — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.12
ṛddhi-mat
díky tomu ještě krásnější. — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.47-48
oplývající nesmírným bohatstvím v každém ohledu — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.43
dokonale honosného. — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.10
ṛddhi
nadpřirozená síla — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.53
bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.13, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.65-66
majestát — Śrīmad-bhāgavatam 10.42.16
bohatstvím — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.32

Filter by hierarchy