Skip to main content

Synonyma

vipra-ṛṣe-ó mudrci mezi brāhmaṇy</em
vipra-ṛṣe-ó mudrci mezi brāhmaṇyŚrīmad-bhāgavatam 1.9.3
deva-ṛṣe
ó nejlepší světče mezi polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.44
ó velký mudrci mezi polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.1
ó mudrci mezi polobohy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.278
maha-ṛṣe
ó velký mudrci — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.17
mahā-ṛṣe
ó velký mudrci Śaunako — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.6
ó velký mudrci — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.36
rāja-ṛṣe
ó mudrci mezi králi — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.20
ó svatý králi — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.48, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.43
ó nejlepší z králů — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.38
ó mudrci mezi králi (Parīkṣite) — Śrīmad-bhāgavatam 10.77.30
rājā-ṛṣe
ó velký králi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.157
sura-ṛṣe
ó mudrci mezi polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.5
vipra-ṛṣe
ó nejlepší z brāhmaṇůŚrīmad-bhāgavatam 4.24.17, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.9
ó velký mudrci mezi brāhmaṇyŚrīmad-bhāgavatam 5.1.3
ṛṣe
ó Nārado, ó velký mudrci — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.40-41
ó Nārado — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.46
ó veliký mudrci — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.4
ó velký mudrci — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.2
ó moudrý — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.27