Skip to main content

Synonyma

brahma-ṛṣīṇām
velkých svatých brāhmaṇůŚrīmad-bhāgavatam 4.21.13
vznešených bráhmanských mudrců — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.29
mezi svatými brāhmaṇyŚrīmad-bhāgavatam 11.16.14
deva-ṛṣīṇām
ze všech mudrců mezi polobohy — Bg. 10.26
mezi svatými polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.14
ṛṣīṇām-ṛṣiů</em
ṛṣīṇām-ṛṣiůŚrīmad-bhāgavatam 1.9.25
mahā-ṛṣīṇām
velkých mudrců — Bg. 10.2
mezi velkými mudrci — Bg. 10.25
rāja-ṛṣīṇām
velkých svatých králů — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.13
mezi svatými králi — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.14
sapta-ṛṣīṇām
souhvĕzdí sedmi mudrců (souhvĕzdí na západĕ známého jako Velký vůz) — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.27-28
ṛṣīṇām
mudrců — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.1, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.57
ṛṣiůŚrīmad-bhāgavatam 1.13.51
z učitelů — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.22
z mudrců — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.43-45
velkých mudrců — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.50, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 5.3.20
mezi ṛṣiiŚrīmad-bhāgavatam 3.23.34
mudrcům — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.14
velkých světců — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.2
velkých ṛṣiůŚrīmad-bhāgavatam 8.24.34-35
z velkých ṛṣiůŚrīmad-bhāgavatam 9.16.24
velkých mudrců, světců neboli vaiṣṇavů — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.42
pro mudrce — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.8
mudrci — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.8