Skip to main content

Synonyma

śva-adaḥ
pojídač psů — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.13.8-9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.186, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.125
śva-pākaḥ api
i když se narodil v rodině pojídačů psů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.74
śva-śṛgāla-bhakṣye
v těle, které se stane potravou psů a šakalů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.235
śva-bhojanam
potrava psů — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.28
ā-śva-cāṇḍāla
dokonce včetnĕ psů a pojídačů psů — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.28
śva-gṛdhraiḥ
psy a supy — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.26
śva-gṛdhrayoḥ
psů a supů — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.19-20
śva-pacam
toho, kdo se narodil v nízko postavené rodině, pojídače psů — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.10
caṇḍālu nebo člověka zvyklého jíst psy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.59
caṇḍālu neboli člověka zvyklého jíst psy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.26
śva-pacaḥ
pojídač psů — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.27
pojídači psů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.192, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.72
dokonce i z rodiny pojídačů psů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.25
śva-pataye
pánu psů — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.9
śva-pākam
lidi páté třídy, caṇḍālyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.27
śva-pāke
v pojídači psů — Bg. 5.18
vůči pojídači psů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.177
śva-pākān
pojídače psů — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.21
nejnižší z lidí, zvyklé jíst psy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.138
nejnižší druh lidských bytostí, které mají ve zvyku jíst psy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.136
śva-vat
jako pes, který krade jídlo z kuchyně, když je majitel pryč — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.22
śva-vṛttiḥ
činnost psů — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.18-20
śva-vṛttyā
činností psů — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.18-20
śva
psem — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.19
psi — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.44, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.8
psy — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.24
psa — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.47, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.48
pes — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.11
psů — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.12
psům — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.16