Skip to main content

Synonyma

śuci-māsam
mĕsíci Śuci (Āṣāḍha) — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.36
śuci-sade
nanejvýš očištěnému — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.37
śuci-sadmane
Jehož lze realizovat jedině ve stavu čisté duchovní existence — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.26
śuci-smitam
s čistým úsmĕvem — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.36-42
śuci-smite
ó ženo s půvabnými úsměvy. — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.31
ó zbožná ženo — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.54
ó ty, jejíž úsmĕv je čistý. — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.49
śuci-smitā
se smíchem — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.22
śuci-smitām
usmívající se a zářivá — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.20
śuci-vane
v suchém lese — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.29
śuci-śravāḥ
nejslavnější védská autorita — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.2-3
śuci
beze skvrny — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.13
očištěný — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.42
čisté. — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.14
čistou. — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.10
letním — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.21
svĕží — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.16
čistým — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.1-6, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.51-55
čisté — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.36
jasné a průzračné — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.27
čistý — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.78-80
śuci-ṣadaḥ
ti, kdo usilují o očištĕní — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.19