Skip to main content

Synonyma

bhramara-śriyaḥ
ozdobené trubci. — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.12
hṛta- śriyaḥ
zbavené všeho bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.15
jalaruha-śriyaḥ
vypadaly nádherně, neboť byly plné kvetoucích lotosů — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.1-5
mukha-śriyaḥ
krása jejich tváří — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.7
mukti-śriyaḥ
bohatství osvobození — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.110
śriyaḥ pateḥ
Pánu Rāmacandrovi, manželi bohyně Sīty. — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.50
śriyaḥ patiḥ
Pán Viṣṇu, manžel bohyně štěstí. — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.44
Nārāyaṇa, manžel bohyně štěstí (kéž chrání) — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.25-26
śriyaḥ
bohyně štěstí — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.26, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.33-34, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.232, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.227, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.29
krása. — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.19
krásy — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.25, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.156, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.112
všechno bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.20
bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.3, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.23, Śrīmad-bhāgavatam 8.17.15, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.16, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.43
ozdobené s — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.34-36
veškeré bohatství. — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.15
veškerého bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.22-23
bohynĕ štĕstí — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.60, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.16-17, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.1-7
krása — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.24
lesk — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.14
a majestátu — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.23
veškerého majestátu — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.60
z našeho majestátu — Śrīmad-bhāgavatam 10.73.12-13
nejvyšší bohynĕ štĕstí — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.9
jejichž krása — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.14
jejich majestát. — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.13
a hmotného bohatství. — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.27