Skip to main content

Synonyma

bhūri-śravāḥ
Bhūriśravā — Śrīmad-bhāgavatam 9.22.18-19
bṛhat-śravāḥ
velmi vážený — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.1
velice proslulý. — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.43-44
velké slávy — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.28
jehož činy byly velké — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.10
cakṣuḥ-śravāḥ
Kāliya — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.8
priya-śravāḥ-příjemné na poslec
priya-śravāḥ-příjemné na poslech — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.33
pṛthu-śravāḥ
velice proslulý. — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.4
významných činností — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.1
zbožný a slavný — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.1
udāra-śravāḥ
proslulý jako velice zbožný král — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.6
nanejvýš oslavovaný — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.18
uru-śravāḥ
jehož sláva je známá široko daleko. — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.12
śravāḥ
proslulý — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.13
oslavovaný — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.46
jehož sláva — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.4
śuci-śravāḥ
nejslavnější védská autorita — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.2-3

Filter by hierarchy