Skip to main content

Synonyma

śrīvatsa-aṅgada-do-ratna-kambu-kaṅkaṇa-pāṇayaḥ
se symbolem bohyně štěstí na hrudích, ozdobnými pásky na pažích, drahokamem Kaustubha na krcích nesoucích tři čáry jako lastura a náramky na rukách — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.47-48
śrīvatsa-aṅkam
znak Śrīvatsa na hrudi Pána — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.47
o tom, který nosí (na hrudi) zvláštní znak známý jako Śrīvatsa — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.20
se znakem Śrīvatsa — Śrīmad-bhāgavatam 11.30.28-32
śrīvatsa-aṅkasya
Pána, Jenž nese znak Śrīvatsa — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.34
śrīvatsa- aṅkena
jenž má vždy na hrudi znak Śrīvatsa — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.41
śrīvatsa-dhāmā
Pán, na Jehož hrudi spočívá znak Śrīvatsa — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.22
śrīvatsa-kaustubhau
znaku Śrīvatsa a drahokamu Kaustubha — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.29-30
śrīvatsa-kaustubhaḥ
drahokam zvaný Kaustubha a znak Śrīvatsa — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.35-39
śrīvatsa-lakṣmam
ozdobené zvláštním ochlupením, jemuž se říká Śrīvatsa a jež lze vidět jedině na hrudi Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.9-10
a zvláštní znak známý jako Śrīvatsa — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.54-56
śrīvatsa-lāñchanaḥ
označená Śrīvatsou — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.1-6
śrīvatsa paṇḍita
Śrīvatsa Paṇḍita — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.62
śrīvatsa-vakṣāḥ
se znakem Śrīvatsa na hrudi — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.2
śrīvatsa-ādibhiḥ
jako je Śrīvatsa a další — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.27
jako je Śrīvatsa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.39
śrīvatsa
transcendentální znak — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.28
Śrīvatsa — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.21
nesoucí znak Śrīvatsa — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.14
zvaný Śrīvatsa — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.3
znamení na Pánově hrudi — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.7
chomáč chlupů zvaný Śrīvatsa na Jeho prsou — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.32-33
se znakem Śrīvatsa — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.9
nesoucí znak známý jako Śrīvatsa — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.51-52
znak bohynĕ štĕstí tvořený zvláštním chomáčem chlupů, který má pouze Nejvyšší Pán — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.1-6
znak Śrīvatsa — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.23-26
se znakem Śrīvatsa z chlupů na hrudi — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.12-14
rozlišujícím znakem známým jako Śrīvatsa — Śrīmad-bhāgavatam 10.73.1-6
s Pánovým majestátním znakem Śrīvatsa — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.30
znamení ze stříbrných chlupů na pravé straně Pánovy hrudi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.74