Skip to main content

Synonyma

aṣṭakā-śrāddhe
během ledna, února a března, když se obětuje předkům — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.6
śrāddhe
když obětuje předkům — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.3
při obřadu śrāddhaŚrīmad-bhāgavatam 7.15.7

Filter by hierarchy