Skip to main content

Synonyma

ślāghya kare
oslavují — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.114
ślāghya-tamam
vrcholně oslavovaný — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.26
nejvznešenější — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.4
ślāghya
slavné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.125