Skip to main content

Synonyma

śivatama
nanejvýš příznivých — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.4-5

Filter by hierarchy