Skip to main content

Synonyma

sva-śirasā
na své hlavy — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.20
śirasā
hlavou — Bg. 11.14, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.29, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.22, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.42, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.23, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.23, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.24, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.3, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.15-16, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.34
Jeho hlava — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.28
poklonil se hlavou k zemi — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.11
se skloněnou hlavou — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.29
svou hlavou — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.40-41
na hlavu — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.19
na hlavě — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.33, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.2
hlavami — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.19
skloněním hlavy — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.32
s hlavou — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.15, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.14
hlavou (uklonil se) — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.15
skláním svou hlavu — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.9
(poklonami) hlavou — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.29
na svou hlavu — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.27-28, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.20-22, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.54
svými hlavami — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.50
hlavu — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.15-16
na své hlavĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.37
na svých hlavách — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.2
na svou hlavu, s oddaností — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.39