Skip to main content

Synonyma

sva-śiraḥ-akṣibhiḥ
očima ve své hlavě — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.40
nṛpa-śiraḥ-aṅghrim
ten, u jehož nohou se klaní hlavy králů — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.9
brahma-śiraḥ
nejvyšší (jaderná) — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.19
svrchovaná — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.15
sva-śiraḥ-chedane
k useknutí hlavy — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.20
śiraḥ-dhara
krky — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.5
krk — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.5-6
śiraḥ-dharam
šíje — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.37
śiraḥ-dharaḥ
krk. — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.8
śiraḥ-dharāṇi
krky — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.8
śiraḥ-dhra
a krky — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.16
gaya-śiraḥ
místo zvané Gayā, kde se Gayāsura odevzdal lotosovým nohám Pána Viṣṇua — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.30-33
haya-śiraḥ
s hlavou a krkem koně — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.37
śiraḥ-kanduka
používaly hlavy jako míče — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.18
kṛta-śiraḥ
včetně hlavy — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.31
kṛta-śiraḥ-snānaḥ
celý vykoupaný, s umytou hlavou — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.49
śiraḥ-maṇayaḥ
drahokamy na hlavách — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.12
sa-praṇava-śiraḥ
počínaje oṁkārouŚrīmad-bhāgavatam 5.9.5
śiraḥ-pāṇi-ādiṣu
mezi hlavou, rukama a dalšími částmi těla — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.53
śiraḥ-ratnam
korunní šperk — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.67
śiraḥ-ruhaḥ
vlasy — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.26
śiraḥ-ruhā
vlasy — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.20
śiraḥ-ruhāḥ
vlasy na Tvé hlavĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.13-14
sva-śiraḥ
vlastní hlava — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.10
tri-śiraḥ
ó tříhlavá — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.29
vṛtra-śiraḥ
hlava Vṛtrāsury — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.54
śiraḥ
hlavu — Bg. 6.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.38, Śrīmad-bhāgavatam 4.5.26, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.18, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.13, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.25, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.57, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.31, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.40, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.34.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.27, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.137-139
hlavy — Bg. 13.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.28
hlava — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.16, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.3, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.29, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.14, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.27, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.26, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.18-20, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.4
mozková oblast — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.31
koneček — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.22
hlavou — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.23
jeho hlavu. — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.24
hlavu. — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.3
hlav — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.36
hlavu Jamadagniho — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.12
své hlavy — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.12, Śrīmad-bhāgavatam 12.5.4
na hlavĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.34.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.33
jeho hlavu — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.21
hlava. — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.38