Skip to main content

Synonyma

śikṣā-artham
učit — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.254
śikṣā-aṣṭaka
osmi pokynů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.65
osm pokynů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.139
śikṣā-daṇḍa
hůl pro Mé poučení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.25
śikṣā deha'
poučuješ — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.69
dharma-śikṣā
náboženské pokyny — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.83
sat-dharma-śikṣā
pokyny ohledně transcendentálního procesu oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.115
loke śikṣā dilā
dal pokyny všem lidem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.64
śikṣā diye
dám za vyučenou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.46
śikṣā-guru-gaṇa
všichni poučující duchovní mistři — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.35
śikṣā-guru
duchovní mistři udílející pokyny — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.37
duchovní mistr, který dává pokyny — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.58
śikṣā-guruke
poučujícího duchovního mistra — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.47
śikṣā-guruḥ
poučující duchovní mistr — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.57
śikṣā ha-ila
byl dostatečně ponaučen — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.123
śikṣā karā'na
učí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.114
śrī-rūpe śikṣā karāi'
poté, co poučil Śrīlu Rūpu Gosvāmīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.243
śikṣā karāila
poučil. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.100
loka-śikṣā lāgi'
pro osvícení obyčejných lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.74
śikṣā lāgi'
aby poučil — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.125
mora śikṣā
Můj pokyn. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.177
prabhura śikṣā
pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.218
śikṣā-rūpe
jako pokyn — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.236
śikṣā
poučný — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.21
pro poučení — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.47
jejichž výcvik — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.39
poučení — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.33-35, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.53
pokyny — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.135
ponaučení. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.35
vzdělávání — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.87
vzdělání — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.88
ponaučení — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.183
učení. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.111
osvícení. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.130
pokyn — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.140, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.242