Skip to main content

Synonyma

kṛṣṇera bhojana-śayana
takto obětovat Kṛṣṇovi pokrmy a ukládat Jej k odpočinku. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.334
bhūmite śayana
ležet na podlaze — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.15
śayana kailā
ulehly — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.108
karena śayana
leží. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.55
leží — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.268
spí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.155
ulehne — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.83-84
ulehá — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.68
lehá si. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.71
śayana karena
ulehl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.20
karila śayana
ulehl — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.100-101, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.89
šel odpočívat. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.151
śayana karila
ulehl. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.286
karilā śayana
odpočívala — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.76
odpočinul si. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.94
odpočíval — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.90
ulehl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.9
śayana karilā
lehl si. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.12
karite śayana
odpočinout si — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.240
aby si odpočinuli. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.81
kariyāche śayana
ležel — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.17
kariyāchena śayana
ležel — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.85
odpočíval — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.17
śayana karāi'
když Jej uložili — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.8
karāiha śayana
přemluvit, aby si lehl. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.9
karāila śayana
uložil k odpočinku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.353
karāilā śayana
uložili. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.57
uložili — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.94
śava-śayana
mrtvá těla — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.33
śayana
spali — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.11-12
ležící — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.16-17
ležel — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.11
při ležení — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.47
lůžky — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.2
upravováním Jeho lůžka — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.6
když leželi — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.48
odpočinek — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.39-40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.126
na lůžku — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.99
ležení — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.5
uložení ke spánku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.59