Skip to main content

Synonyma

abda-śatam
po sto let podle počítání polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.34
sto let — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.27-28
anīka-śatam
stovkami řad — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.19-22
aṣṭottara-śatam
stoosmkrát — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.42
catuḥ-śatam
čtyři sta — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.31-32
daśa-pañca-catuḥ-śatam
patnáct tisíc čtyři sta — Śrīmad-bhāgavatam 12.13.4-9
daśa-śatam
tisíc (desetkrát sto) — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.17-19
dhanuḥ-śatam
do vzdálenosti sta délek luku — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.7
eka-śatam
101 — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.29
ketu-śatam
sto Ketuů — Śrīmad-bhāgavatam 6.6.37
putra-śatam
sto synů — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.17, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.28, Śrīmad-bhāgavatam 9.21.24, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.2, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.26, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.28, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.29
śatam samāḥ
po sto let. — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.1
po sto let — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.11
saṁvatsara-śatam
sto let — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.12
tri-śatam
tři sta — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.18
tri-ṣaṭ-śatam
třikrát šest set (osmnáct set) — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.31-32
varṣa-śatam
na sto let — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.15
sto let — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.19, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.6, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.29-31
po sto let — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.8
yojana-śatam
stovky kilometrů — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.26
yuga-śatam
sto vĕků — Śrīmad-bhāgavatam 10.19.16
śarat-śatam
sto podzimů — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.25
śatam
stovky takových divizí — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.34
sto. — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.33, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.19
sto — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.46, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.43, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.39, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.23-25, Śrīmad-bhāgavatam 5.4.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.37, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.44, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.16, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.3, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.10, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.26, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.11, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.4-9, Īśo 2
sto synů. — Śrīmad-bhāgavatam 9.23.15
jedno sto — Śrīmad-bhāgavatam 10.61.29
sto let — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.12
śatam śatam
každý z nich sto. — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.79