Skip to main content

Synonyma

abda-śata
stovek let — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.38
století [Tĕchto dvanáct století polobohů se rovná 432 000 pozemským letům.] — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.31
daśa-śata-aram
disk Sudarśana (tisíc paprsků) — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.27
śata-ayutaiḥ
neomezeně, po stovkách tisíců — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.17
śata-bhāgaḥ
sto intervalů truṭiŚrīmad-bhāgavatam 3.11.6
śata-bāho
Śatabāhu (storuký) — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.4-5
śata-eka-bījam
původní příčina stovek — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.2
śata-candra-vartmabhiḥ
pohyby svého meče a štítu, který byl ozdoben stovkou znaků podobných měsíci — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.28
śata- candra-yuktaḥ
se štítem ozdobeným stovkami měsíců — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.31
śata-candra
se zářícími kruhy, které jsou jako stovka měsíců — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.26
śata-candram
ozdobený sty měsíci — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.17
daśa-śata-ānanaḥ
ten, který má deset stovek úst — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.41
śata-parva-dhṛk
vládce blesku (Indra). — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.41
śata-dhṛtau
Pán Brahmā — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.21
śata-dhṛtiḥ
Pán Brahmā — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.20
Pánem Brahmou — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.5
śata-drūḥ
Śatadrū — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.17-18
eka-ūna-śata-kratuḥ
který vykonal devadesát devět yajñíŚrīmad-bhāgavatam 4.19.32
śata-eka-śīrṣṇaḥ
toho, který mĕl 101 hlav — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.28
ekādaśa-śata-yojana-uttuṅga
1 100 yojanů vysoký — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.16
śata-ghnīm
Śataghnī (jméno jeho oštĕpu śakti) — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.15
śata-guṇān
stokrát více (devĕt set tisíc) — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.50-51
stokrát více (devadesát miliónů) — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.50-51
stokrát více (devĕt miliard) — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.50-51
śata-hradābhiḥ
blesky — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.13
janma-śata-udbhavam
ke kterým došlo během posledních sta životů — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.9
śata-janmabhiḥ
po sto zrození — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.29
śata-kesaraḥ
Śatakesara — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.26
śata-kratum
král Indra — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.18
śata-kratuḥ
který vykonal sto obětí — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.24
král Indra, který vykonal sto obětí — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.2
Indra, král nebes — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.42
śata-kṛtvaḥ
stokrát — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.17
śata-manyoḥ
Indra, který vykonal sto takových obětí — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.6
śata-patra-netraḥ
Pán Śrī Kṛṣṇa — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.29
śata-valśaḥ nāma
strom zvaný Śatavalśa (protože má stovky nových kmenů) — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.24
śata-palāśat
jako lotosové květy se stovkami okvětních lístků — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.43
śata-parvaṇā
který měl sto zalomení — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.3
který má sto zalomení. — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.25
který má stovky ostrých hran — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.6