Skip to main content

Synonyma

ajita-śastra-vahninā
žárem zbraně Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.61
śastra-astra-varṣa-oghāḥ
záplavy šípů a dalších zbraní — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.25
śastra-astra-pūgaiḥ
množstvím zbraní a manterŚrīmad-bhāgavatam 6.10.27
vismṛta-śastra-astrān
ty, kdo zapomněli, jak používat zbraně — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.35
śastra-bhṛtaḥ
ozbrojen všemi zbraněmi — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.4
śastra-bhṛtām
z těch, kdo nosí zbraně — Bg. 10.31
śastra-durgāṇi
překážky v podobĕ zbraní — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.4
nakha-śastra-pāṇibhiḥ
drápy a jinými zbraněmi ve svých rukách — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.31
śastra-oghaiḥ
různými zbraněmi — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.19
śastra-pāṇayaḥ
ti se zbraní v ruce — Bg. 1.45
śastra-sampāte
vystřelit šípy — Bg. 1.20
śastra-varṣeṇa
přívalem zbraní — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.13
śastra
zbraněmi — Bg. 1.9
a zbraní — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.26
tvořeného zbranĕmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.2-3
zbraní — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.9-11, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.3-6
cutting weapons — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.17-19
a dalších zbraní — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.20
a zbraněmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.65