Skip to main content

Synonyma

nava-śaktibhiḥ
svými devíti energiemi (prakṛti, puruṣa, mahat, falešné ego a pĕt jemných podob vnímání) — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.68
nija-śaktibhiḥ
Tvými energiemi — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.24
nānā-śaktibhiḥ
s různými silami — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.24
sva-śaktibhiḥ
svou vlastní energií. — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.19
se Svými duchovními energiemi — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.27-28
svými rozmanitými transcendentálními energiemi — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.8
svými osobními silami — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.21
prostřednictvím svých energií — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.7
śaktibhiḥ
energiemi — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.58
s energiemi — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.6
Svými energiemi — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.33
mocí — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.13-14
svými energiemi — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.65-66, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.12-13
se zbraněmi zvanými śaktiŚrīmad-bhāgavatam 9.15.30
se svými transcendentálními energiemi — Śrīmad-bhāgavatam 10.32.10
energie — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.4-5
pomocí svých energií — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.44
silami — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.47
energiemi (okrajovou a vnější) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.135
ṣaṭ-śaktibhiḥ
šest vznešených vlastností — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.11