Skip to main content

Synonyma

ajana-śaṅkayā
s obavou, zda nejsou Viṣṇu. — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.65-66
mṛga-śaṅkayā
považující ji za jelena. — Śrīmad-bhāgavatam 11.30.33
vajra-nipāta-śaṅkayā
obávající se, že do nich udeří blesk. — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.12
para-śaṅkayā
jelikož se domnívají, že jde o jiného lva. — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.6
śaṅkayā
strachu — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.1
kvůli mylnému ztotožnĕní — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.3-4
śārdūla-śaṅkayā
omylem ji považující za hlavu tygra. — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.5-6

Filter by hierarchy