Skip to main content

Synonyma

bhakti-śāstrera pracāra
šíření zjevených písem o oddané službě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.103
śāstrera marma
podstatu písem — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.167
śāstrera prakāśe
podle zjevených písem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.29
śāstrera pramāṇa
konečný výrok všech védských písem. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.147
saba śāstrera
všech písem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.34
śāstrera vacana
citáty ze zjevených písem. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.268
śāstrera vicāra
diskutování śāsterŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.94
śāstrera vicāre
hovory o zjevených písmech. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.16
výrok zjevených písem. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.90
śāstrera vyākhyāna
popis ve zjevených písmech — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.54
āgama-śāstrera
védské literatury — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.25
śāstrera ājñāya
podle usměrňujících zásad popsaných ve zjevených písmech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.109
śāstrera
zjevených písem — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.104, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.49
o śāstrāchŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.104
písem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.237
ze všech védských písem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.97

Filter by hierarchy