Skip to main content

Synonyma

daitya-īśvarāṇām
bohatství materialistů — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.11
nara-īśvarāṇām
nebo králů, kteří se řídí tímto principem. — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.24
sa-īśvarāṇām
včetně všech polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.7
siddha-īśvarāṇām
mezi dokonalými bytostmi — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.15
yoga-īśvarāṇām
velikých světců a oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.23
všech pokročilých yogīnůŚrīmad-bhāgavatam 5.10.20
īśvarāṇām
vládců — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.36
těch, kdo prokazují přízeň nebo považují za hodné uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.24
vládnoucích osobností — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.17
mocných vládců — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.29
mistry — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.11
velkých polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.4

Filter by hierarchy