Skip to main content

Synonyma

adhokṣaja-īśasya
který přijal Adhokṣaju jako Pána svého uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.10
māyā-īśasya
Pána všech energií — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.42
īśasya
osudem — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.7
Pána — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.10, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.87
Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.38
nejvyššího vládce — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.34, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.57, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.33
vládce — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.17
nezávislá — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.7
Pána, Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.32
vládce (Nejvyšší Osobnosti Božství) — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.43-44
Pána Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.35
Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.1
toho, jenž je absolutním vládcem — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.46
Nejvyššího Pána — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.55