Skip to main content

Synonyma

dat-āyudhaḥ
jehož zuby byly zbranĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.6
gadā-āyudhaḥ
ozbrojen svou zbraní, kyjem — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.23
gadā- āyudhaḥ
nesoucí svůj kyj. — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.5
hala-āyudhaḥ
Lord Balarāma, whose weapon is a plow — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.42-44
Balarāma, nositel zbranĕ v podobĕ pluhu. — Śrīmad-bhāgavatam 10.61.29
Pán Balarāma, který má jako zbraň pluh — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.53
Pán Balarāma, jehož zbraní je pluh — Śrīmad-bhāgavatam 10.79.16-17
muṣala-āyudhaḥ
nositel kyje. — Śrīmad-bhāgavatam 10.67.23
nija-āyudhaḥ
se svými obvyklými zbranĕmi (diskem, kyjem, lasturou a lotosovým kvĕtem) — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.27
āyudhaḥ
se Svojí zbraní — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.16
vybavený zbraněmi. — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.3
a další zbraně, například kyj — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.31
který mĕl zbraň — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.6
má zbraně — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.39
mající zbraně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.337