Skip to main content

Synonyma

ahaṅkṛta-ātmane
zdroji egoismu — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.43
antaḥ-ātmane
Nadduši v srdci každého. — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.35
avyaya-ātmane
jehož osobnosti nikdy neubývá. — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.40
sarva-bhūta-ātmane
Nadduši všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.29-30
prāṇa-gaṇa-ātmane
prvotní zdroj života — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.28
guṇa-ātmane
zdroji tří kvalit hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.29
svrchovanému vládci tĕchto kvalit přírody — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.31-32
indriya-ātmane
vládci smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.36
jagat-ātmane
Nadduši celého vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.33
jñāna-ātmane
zdroj všeho osvícení — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.18
kriyā-ātmane
Tobě, nejvyšší podobě všech obětí — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.39
kāraṇa-ātmane
nejvyšší příčině všech příčin — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.42
mahā-ātmane
vznešené Nadduši — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.27-28
který je velkým oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.28
Nejvyšší Duši, Nadduši — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.10
jenž jsi všudypřítomný — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.39
mocnému. — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.2-3
velké Duši — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.10
velké duši — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.16
moudrého — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.19
nejvyšší bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.29-30
nibhṛta-ātmane
který se nachází mimo toto hmotné stvoření. — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.36
para-ātmane
Nejvyšší Duši — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.48
parama-ātmane
Nejvyšší Duši. — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.10
Nejvyšší Duši, Nadduši — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.10
jenž jsi za všemi hmotnými příčinami. — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.39
Nejvyšší Duši — Śrīmad-bhāgavatam 10.28.6
Nadduši — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.73.16
Nadduši. — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.39
prayata-ātmane
který byl sebeovládnutý — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.17
sarva-rasa-ātmane
všeprostupující Nadduši. — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.38
sarva-ātmane
Duši všech — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.12
vilaya-udaya-ātmane
v Němž je vše zničeno a z Něhož se vše opět projeví. — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.24
upaśikṣita-ātmane
Tobě, Jehož smysly jsou ovládnuté — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.3
vidyā-ātmane
Osobnosti Božství, ztělesnění všeho poznání — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.31
vilakṣaṇa-ātmane
nepochopitelnou. — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.38
ātmane
Jemu v Jeho osobní podobě — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.39
nelišícího se od tebe — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.33
Nejvyšší Duši — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.38, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.33, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.17
původ — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.34

Filter by hierarchy