Skip to main content

Synonyma

acyuta-ātmanaḥ
jeho (krále Yudhiṣṭhiry), jehož samotným životem byl Pán Acyuta. — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.31
ajita-ātmanaḥ
která se neumí ovládat — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.2
toho, kdo je služebníkem svých smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.6
neschopného ovládat své smysly. — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.16
akhila-ātmanaḥ
Nadduše — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.17
Nadduše všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.25
která je Nadduší všech. — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.44
akhila-devatā-ātmanaḥ
ve kterém jsou zahrnuti všichni polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.26
amala-ātmanaḥ-ten, kdo je úplně očištěn od hmotné špín
amala-ātmanaḥ-ten, kdo je úplně očištěn od hmotné špíny — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.27
amala-ātmanaḥ
svatého muže — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.4
prosti všeho hmotného znečištění — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.13
antaḥ-ātmanaḥ
srdcem a duší — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.16
z hloubi srdce. — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.20
anubhava-ātmanaḥ
čistě vědomé — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.1
asthira-ātmanaḥ
vždy neposedné a roztěkané — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.7-8
avahita-ātmanaḥ
pozorné — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.19
avijita-ātmanaḥ
jelikož mé smysly byly neovládnuté — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.26
a nedovedl se ovládat. — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.61
toho, kdo neovládá svou mysl — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.30
avyakta-ātmanaḥ
neprojeveného — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.48
avyaya-ātmanaḥ
Nejvyšší Osobnosti Božství. — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.16
aśubha-ātmanaḥ
jejíž mysl je znečištěná hmotou — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.37
ca ātmanaḥ
také k ní — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.21
cit-ātmanaḥ
Transcendentna — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.30
deham ātmanaḥ
své tělo — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.49
sarva- deva-ātmanaḥ
duše všech polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.9
ātmanaḥ guru-mattayā
jelikož Kṛṣṇova tíha přesahovala jeho chápání — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.27
guṇa-ātmanaḥ
který hrál roli lidské bytosti. — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.19
vlastníka všech ušlechtilých vlastností — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.7
vládce hmotných kvalit. — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.14
ten, kdo dohlíží na tři kvality — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.11
jagat-ātmanaḥ
duše vesmíru. — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.38
Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.16
který jsi Nadduší všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.46
který je duší celého stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.42
a Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.36
životní síla celého vesmíru. — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.4-5
které je duší vesmíru. — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.45
sarva-ātmanaḥ-toho, kdo je přítomný v srdci každéh
sarva-ātmanaḥ-toho, kdo je přítomný v srdci každého — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.21
jita-ātmanaḥ
toho, kdo přemohl mysl — Bg. 6.7