Skip to main content

Synonyma

acyuta-ātmanām
jejichž mysli jsou vždy pohrouženy v Pánu Kṛṣṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.3
ajita-ātmanām
kdo jsou obětí svých smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.32
akhila-ātmanām
všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.162
akāma-ātmanām
aniž by je motivoval hmotný užitek — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.34
akṛta-ātmanām
pro ty, kdo neovládají svoji mysl a smysly — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.6
amala-ātmanām
těch, jejichž mysli jsou schopné rozlišovat mezi duchem a hmotou — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.20
kteří očistili svou existenci — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.2
ardita-ātmanām
trpící lidé — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.40
tvat-caraṇa-arpita-ātmanām
naprosto odevzdaných tvým lotosovým nohám — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.46
arpita-ātmanām
kteří odevzdali svůj život a duši — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.31
sarva-bhūta-ātmanām
Nadduše všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.54
bhṛta-ātmanām
jejichž mysli byly naplněné — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.73-74
dhūma-dhūmra-ātmanām
jejichž těla jen černají kouřem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.215
dhūmra-ātmanām
poznačil tělo a mysl — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.12
dhṛta-ātmanām
seberealizovaných osob. — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.58
duṣkṛta-ātmanām
pro ničemné duše — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.35
eka-ātmanām
tĕch, kteří sdíleli stejnou duši (Śrī Kṛṣṇu) — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.9
tri-guṇa-ātmanām
podmíněných třemi kvalitami hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.28
s vlivy tří kvalit. — Śrīmad-bhāgavatam 11.24.13
hata-ātmanām
ti, kdo jsou ovlivněni — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.35
karuṇa-ātmanām
pro ty, kdo jsou velice soucitní. — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.9
kṛta-ātmanām
těch, jejichž srdce jsou očištěna — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.21
mat-kṛta-ātmanām
těch, kdo jsou plně odevzdaní a odhodlaní Mi sloužit — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.41
mahā-ātmanām
kteří byli velkými oddanými Pána — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.13-15
velkých oddaných Pána — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.13
kteří jsou skutečně velkými dušemi — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.21
velkých, učených osobností — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.7
velkých duší — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.15
vznešených osobností — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.42
které byly velkými dušemi — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.36
sva-mayā-mohita-ātmanām
tĕch, jejichž mysli byly zmatené Jeho klamnou energií — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.51
tamaḥ-mātra-ātmaka-ātmanām
těch, kteří jsou ponořeni v kvalitě nevědomosti. — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.14-15
para-ātmanām
podřízených živých bytostí, které jednají pouze pod vedením Nadduše — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.7
pṛthak-ātmanām
živých bytostí, jež mají hmotné tělo odlišné od duše — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.30
rahita-ātmanām
které jsme ztratily svou mysl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.32
sarva-sattva-suhṛt-ātmanām
těch, kdo v srdci vždy přejí dobro všem živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.20
sarva-ātmanām
kteří vidí každého jako sobĕ rovného — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.4
sattva-ātmanām
tĕch, kdo jsou na úrovni čistého dobra — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.9
vidita-ātmanām
těch, kdo znají vlastní já. — Bg. 5.26
viṣaya-ātmanām
tĕch, kdo holdují uspokojování smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.2