Skip to main content

Synonyma

acyuta-ātmakaḥ
ve vědomí Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.55
sat-asat-ātmakaḥ
podoba příčiny a důsledku. — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.4
dravya-ātmakaḥ
dostupnými věcmi — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.37
dravya-jñāna-kriyā-ātmakaḥ
sestávající z hmotných prvků, poznávacích a činných smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.25
guṇa-ātmakaḥ
kvalitativní — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.22
tat-guṇa-ātmakaḥ
podle tvaru a kvality. — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.35
hiṁsā-ātmakaḥ
vždy zlovolný — Bg. 18.27
karma-ātmakaḥ
vytvořená plodonosným jednáním — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.20
kriyā-ātmakaḥ
převážně hmotné činnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.23
śrī-kṛṣṇa-nāma-ātmakaḥ
skládající se ze svatého jména Pána Kṛṣṇy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.110
mat-ātmakaḥ
totožné se Mnou. — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.3
rasa-ātmakaḥ
dodávající šťávu. — Bg. 15.13
tat-ātmakaḥ
založené na čase — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.55
ubhaya-ātmakaḥ
oba způsoby (vaikṛta i prākṛta). — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.27
viṣaya-ātmakaḥ
propadlý smyslovému požitku — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.6
yat-ātmakaḥ
v jakém postavení — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.4
ṣoḍaśa-ātmakaḥ
stvořitel těchto šestnácti projevů — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.23
ātmakaḥ
v základu. — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.16
sestávající z — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.14
složené — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.45
přirozenĕ tíhnoucí — Śrīmad-bhāgavatam 11.12.21
založené na. — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.29
tvořené — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.18
skládá se ze. — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.31
trvající. — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.14
jejíž povaha — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.140