Skip to main content

Synonyma

dhanada-ātmajau
syny Kuvery, pokladníka polobohů. — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.22
dva synové Kuvery, pokladníka polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.2-3
narození bohatému otci a neoddaní — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.25
sura-ātmajau
dva syny polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.7
vasudeva-ātmajau
dva syny Vasudevy — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.32
ātmajau
dva synové — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.21-23
dva synové. — Śrīmad-bhāgavatam 9.23.2
jeho dva synové — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.1

Filter by hierarchy