Skip to main content

Synonyma

ajita-ātmabhiḥ
kteří nedokázali ovládat své smysly, což vedlo k jejich poklesnutí — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.16
darebáky, kteří nedokáží ovládat své smysly — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.9
akṛta-ātmabhiḥ
kteří nejsou dostatečně zkušení — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.32
těmi, kdo nedovedou ovládat své smysly. — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.39
tĕmi, kdo si nepodmanili své smysly. — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.10
ti, kdo se neovládají — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.17
bezbožnými — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.2
amala-ātmabhiḥ
posvĕcenými — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.53-55
antaḥ-ātmabhiḥ
myslí a smysly — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.6
dhṛta-ātmabhiḥ
těmi, kdo ovládli svou mysl — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.12
guṇa-ātmabhiḥ
které jsou v podstatĕ projevy kvalit přírody — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.25
prāṇa-indriya-ātmabhiḥ
životní silou, smysly a myslí — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.46
jita-ātmabhiḥ
kteří zcela ovládli smysly — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.34
karuṇa-ātmabhiḥ
kteří mají milostivou povahu — Śrīmad-bhāgavatam 10.34.14
lava-ātmabhiḥ
s bezvýznamnými zisky — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.49
mahā-ātmabhiḥ
těmi velkými dušemi. — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.37
velkomyslní — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.44
svĕtci. — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.43
kteří byli velmi inteligentní — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.36
velké duše — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.28
mudita-ātmabhiḥ
kteří mĕli veselou povahu — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.1
kteří se velice radovali — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.35-36
mukta-ātmabhiḥ
již vysvobozené osoby — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.18
niyata-ātmabhiḥ
těmi, kteří ovládají vlastní já. — Bg. 8.2
viṣaya-ātmabhiḥ
pohroužení do hmotných potřeb — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.47-48
ātmabhiḥ
živými bytostmi — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.33
sebou — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.48
svým vlastním — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.48
a falešné ego, jako má podmíněná duše. — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.36
v srdci a v duši — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.6
sestávající z falešného ega — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.33
seberealizace — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.37
iluzí — Śrīmad-bhāgavatam 8.14.10
jejichž tĕla — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.31-32
tĕmi, kdo holdují — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.15