Skip to main content

Synonyma

bhūta-ātmānam
Nejvyšší Já ve všech bytostech — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.27
ātmānam-živá bytos
ātmānam-živá bytost — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.43
ātmānam ca
a také sami sebe — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.2
jagat-ātmānam
duše vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.34
nibhṛta-ātmānam
mysl zcela pohrouženou v tranzu — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.3
nyarpita-ātmānam
živé bytosti, která se plně odevzdala — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.5-6
parama-ātmānam
nejmilovanější Nadduši — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.7
Nadduše — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.10-11
Nejvyšší Duše — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.1
pratyak-ātmānam
Absolutní Pravdy — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.27
Nadduše — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.72
Nejvyšší Duše — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.29
saha-ātmānam
i sebe samotnou — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.37-39
somam ātmānam
v zastoupení živé bytosti známé jako Soma — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.11
sva-ātmānam
nejdražšího — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.75
vlastní Duši — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.24
jejich pravým vlastním já — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.15
své vlastní já — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.5
svam ātmānam
svůj odraz — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.30
Osobnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.50
sūryam ātmānam
Nadduši zastoupenou bohem Slunce — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.3-4
tam ātmānam
tuto svoji podobu — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.44
viśva-ātmānam
duši vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.26
ātmanā ātmānam
sám sebe — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.45
ātmānam
mysli — Bg. 3.43
sebe — Bg. 4.7, Bg. 10.15, Bg. 13.30, Bg. 18.51-53, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.38, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.49, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.35, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.44, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.5.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.67, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.42, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.28, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.52, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.49-50, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.12, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.18, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.39, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.53-54, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.44, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.60, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.4, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.25, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.29-30, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.44-45, Śrīmad-bhāgavatam 9.17.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.37.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.48, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.24-25, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.40, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.23, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.45, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.41, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.58-59, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.21, Śrīmad-bhāgavatam 12.5.11-12, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.207-209, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.96
podmíněnou duši — Bg. 6.5, Bg. 6.5
sebe (tělem, myslí a vlastním já) — Bg. 6.10
tělo, mysl a duši — Bg. 6.15
vlastního já — Bg. 6.20-23, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.36
vlastní já — Bg. 6.28, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.5, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.19, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.33, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.29, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.17-18, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.51
Nadduše — Bg. 6.29, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.15, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.46, Śrīmad-bhāgavatam 3.33.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.40, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.53, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.40, Īśo 6
tvoje duše — Bg. 9.34
sám — Bg. 11.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.11, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.54, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.26
své Já — Bg. 11.4
Nadduši — Bg. 13.25, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.7, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.35, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.48, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.7
duši — Bg. 13.29, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.42, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.28-29, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.314
sám sebe — Bg. 18.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.42, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.36, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.7.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.34.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.31
Paramātmā — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.22
duše — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.46, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.162