Skip to main content

Synonyma

akṛta-ātmānaḥ
ti, kdo nedosáhli seberealizace — Bg. 15.11
kāma-ātmānaḥ
toužící po smyslovém požitku — Bg. 2.42-43
dychtí po smyslovém požitku — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.17
chtíčem posedlí — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.52
mahā-ātmānaḥ
velké duše — Bg. 8.15, Bg. 9.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.91-92
velcí mudrci — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.2
martya-ātmānaḥ
mylnĕ se ztotožňující s hmotným tĕlem — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.10-11
nibhṛta-ātmānaḥ
naplnĕní — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.13-14
prota-ātmānaḥ
jejichž těla jsou připevněna — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.32
saṁskṛta-ātmānaḥ
očištěné osoby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.173
saṁyata-ātmānaḥ
s ovládnutou myslí — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.22-23
tat-ātmānaḥ
ti, jejichž mysl dlí vždy u Nejvyššího — Bg. 5.17
získávající stejné duchovní tělo a podobu — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.39
unmathita-ātmānaḥ
ti s otupělou myslí — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.25
uparata-ātmānaḥ
kteří ovládají mysl a smysly — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.39
vihvalita-ātmānaḥ
zaplaveny — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.29
yata-ātmānaḥ
poznávající vlastní já — Bg. 5.25
ātmānaḥ
sami sebe — Bg. 16.9
jejich vlastní já — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.8
své mysli — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.36
jejichž inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.7
jejichž srdce — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.34