Skip to main content

Synonyma

abhinna-ātmā
nerozrušený v mysli či na těle — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.1
cara-acara-ātmā
Kṛṣṇa, všeprostupující Nadduše — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.8
adhvara-ātmā
nejvyšší příjemce všech obětí, yajña-puruṣaŚrīmad-bhāgavatam 5.15.12
adīna-ātmā
Mahārāja Nanda, jenž byl tak velkodušný — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.15-16
ajita-ātmā
ten, kdo neovládá své smysly — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.24
akhila-devatā-ātmā
původce všech polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.26
ameya-ātmā
nezmĕrný — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.46
anavadya-ātmā
duše prostá závisti, žárlivosti atd. — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.29-32
andhīkṛta-ātmā
učiněn slepým k seberealizaci — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.33
antaḥ-ātmā
mysl — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.6, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.48
jehož mysl a srdce — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.5
Nadduše v srdci. — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.30
antaḥ-ātmā-rūpe
v podobě Nadduše — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.85
ātmā antaḥ-yāmī
Nadduše sídlící uvnitř — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.18
anukampita-ātmā
dokonale soucitný Pán — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.15
asakta-ātmā
ten, kdo neulpívá — Bg. 5.21
asat-jita-ātmā
jehož mysl nelákají hmotné radosti života — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.20
asmṛta-ātmā
jako kdyby se zapomněly — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.30
ati-dharma-ātmā
nesmírně zbožný — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.10-11
avabodhaḥ ātmā
i když z Tebe pocházejí různé inkarnace, zůstáváš Nejvyšší, plný poznání — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.29
avahita-ātmā
velmi pozorně — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.1
ayam ātmā
duše či duchovní totožnost — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.19
ātma-bhūta-ātmā
soucitný — Bg. 5.7
bhūta-ātmā
mající tělo z hmoty — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.9
Nadduše všech bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.21
Nadduše všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.26
Nadduše všech živých bytostí (jejich svrchovaný vládce a poživatel) — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.51
duše celého stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.3
Nadduše — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.4
sarva-bhūta-suhṛt-ātmā
který byl proto přítelem všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.8
brahma-ātmā-śabde
slovy brahma a ātmāŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.82
sva-chanda-ātmā
plně nezávislý — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.3
citta-ātmā
mysl a inteligence — Bg. 4.21
yata-citta-ātmā
vždy pozorně ovládající mysl — Bg. 6.10
devatā-ātmā
duše polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.11
guru-devatā-ātmā
ten, kdo vidí svého duchovního mistra jako svého pána a samotnou duši. — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.37
dharma-ātmā
řádným — Bg. 9.31
dhauta-ātmā
jehož srdce je očištěno — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.6
ātmā-duš
ātmā-duše — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.35
ātmā eva
tatáž mysl — Bg. 6.6