Skip to main content

Synonyma

abhivādayām āsa
uctivĕ pozdravil — Śrīmad-bhāgavatam 10.88.27-28
abhiyāpayām āsa
seslal. — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.3
adhisabhājayām āsa
získal její přízeň. — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.17
adhyāpayām āsa
naučil — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.8
arcayām āsa
uctíval — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.27-28
ardayām āsa
způsobil utrpení — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.21
arhayām āsa
poctil je — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.24
uctil Ho — Śrīmad-bhāgavatam 10.57.25
velmi pohostinnĕ přijala — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.5
arpayām āsa
odevzdal — Śrīmad-bhāgavatam 9.17.13
předal — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.57
bhūṣayām āsa
zdobil — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.11
vareṇa cchandayām āsa
vyzval, aby přijal požehnání, jaké bude chtít — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.7
chandayām āsa
uspokojil — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.1
požádal, aby se ujal království — Śrīmad-bhāgavatam 9.22.16-17
potĕšil ho — Śrīmad-bhāgavatam 10.62.3
nechal ho vybrat si — Śrīmad-bhāgavatam 10.76.5
cintayām āsa
začal uvažovat o — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.50
myslel si — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.8
začal myslet na — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.38
pomyslel — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.5-6
codayām āsa
vyjel — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.32
řídil vpřed — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.6
pobídl — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.5
jel vpřed — Śrīmad-bhāgavatam 10.77.11
rozjel — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.33
cūrṇayām āsa
bylo rozdrceno — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.35
rozdrtilo — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.14
rozbil na prach — Śrīmad-bhāgavatam 10.67.23
darśayām āsa
ukázal — Bg. 11.9, Bg. 11.50, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.28.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.41, Śrīmad-bhāgavatam 11.4.12
projevil — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.3, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.43
předvedli — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.19
zjevila se — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.3
dhārayām āsa
recitoval — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.27
drāvayām āsa
zahnal na útĕk — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.10-11
garhayām āsa
odsoudil — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.10
grāhayām āsa
předal — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.41
přiměl ho učit se. — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.5
učili — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.18
āsa ha
stalo se — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.17